Re-integratie

Onze re-integratiebegeleider heeft als startpunt uw re-integratiedossier, incl. het arbeidsdeskundige rapport.
Nadat het arbeidsdeskundige rapport is besproken, wordt een intakegesprek gepland met de re-integratiebegeleider en medewerker. In dit gesprek analyseren we de situatie en bekijken we welke aanpak het beste aansluit. Dit kan in de volgende situaties:
* 1ste spoor
* 2de spoor
* 3de spoor
In alle drie de situaties is aan het werk het einddoel van onze begeleiding.

In het plan van aanpak worden de volgende onderdelen benoemd zoals planning individuele gesprekken, het opheffen van verschillende barricades naar het eigen werk of het gezamenlijk zoeken naar geschikte vacatures en de opbouw van een netwerk van een zieke medewerker. In het verdere traject wordt de zelfstandigheid van de medewerker vergroot en wordt regelmatig stilgestaan bij het afscheid nemen van de huidige werkgever. We kijken tijdens het traject ook of scholing en/of werkervaring opdoen noodzakelijk is. Begeleiding kan ook plaats vinden bij medewerkers die al uit dienst zijn.

Soms kan het zijn dat er weinig tot geen toekomstmogelijkheden zijn in werk, de kandidaat heeft dan duurzame beperkingen. Een haalbaarheidsonderzoek is dan een alternatief voor een volledig en lang re-integratie traject.
In het onderzoek wordt ondermeer gekeken naar de huidige arbeidsmarkt en de onmogelijkheden daarin voor de kandidaat.

Wat kunt u verwachten van de arbeidsdeskundige?

Onze arbeidsdeskundige verricht taken zoals het bestuderen van het re-integratiedossier, voert een gesprek met de werknemer, voert een gesprek met de werkgever, doet werkplekonderzoek, kijkt naar de mogelijkheden voor werkhervatting, kijkt naar WIA voorzieningen en maakt een prognose voor de WIA. Deze taken worden samengebracht in een arbeidsdeskundig rapport. N.B.: Indien wenselijk is er overleg met de bedrijfsarts of arbodienst.