Privacybeleid

Bij Het PersoneelsPunt streven we ernaar om erop toe te zien dat jouw persoonsgegevens worden beschermd en nooit worden misbruikt.

In ons privacyreglement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we die verzamelen, hoe we die gebruiken, de controle die je zelf hebt over je persoonsgegevens en de procedures die we hebben om jouw privacy te beschermen. Het reglement is van toepassing op de gegevens die we verzamelen en verwerken via onze diensten:

 • Human resource management
 • Coaching en Opleiding
 • Arbeidsmobiliteit
 • Bedrijfscoaching

Door je persoonsgegevens met ons te delen en door verder gebruik van onze diensten te maken bevestig je dat je de voorwaarden van ons privacyreglement hebt gelezen en begrepen en er bij dezen mee akkoord gaat dat we je persoonsgegevens gebruiken zoals beschreven in dit privacyreglement.

We nemen verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die we over jou verzamelen en streven ernaar om transparant te zijn over hoe we daarmee omgaan en geven je daar zelf de controle over.

Wanneer we in dit privacyreglement verwijzen naar “Het PersoneelsPunt”, “ons”, “wij”, of “onze”, bedoelen we Het PersoneelsPunt en haar medewerkers en de freelancers die voor Het PersoneelsPunt werken.

Indien je vragen, opmerkingen of twijfels hebt over bepaalde aspecten van dit reglement of hoe Het PersoneelsPunt met jouw informatie omgaat, stuur ons dan een e-mail.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Onze belangrijkste reden om persoonsgegevens te verzamelen: we willen jou voorzien van informatie of diensten die je hebt aangevraagd, inclusief de ondersteuning die jij en de gebruikers van de diensten van Het PersoneelsPunt, van ons verwachten, willen leveren en verbeteren.

We verzamelen jouw persoonsgegevens op verschillende manieren; je kunt die informatie met ons delen of we kunnen die informatie verzamelen door het gebruik van andere middelen. In dit gedeelte geven we uitleg over de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens van jou verzamelen en over een aantal manieren waarop die informatie wordt gebruikt. Voor nadere informatie over hoe we je persoonsgegevens gebruiken, verwijzen we naar het gedeelte getiteld “Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?” Soms kunnen we je ook vragen om ons vrijwillig persoonsgegevens te verstrekken.  Over het algemeen wordt deze informatie gevraagd wanneer je ons om informatie verzoekt. We kunnen bijvoorbeeld de volgende informatie over jou verzamelen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Mobiel telefoonnummer
 • FML ( = bij arbeidsmobiliteit)
 • HRM

Informatie die je met ons deelt

We verzamelen persoonsgegevens die je met ons deelt wanneer je je inschrijft, contact met ons opneemt of met ons communiceert via onze website, e-mail, telefoon of op een andere manier. Je kan besluiten om bepaalde informatie niet te verstrekken of vragen om bepaalde informatie die je eerder hebt verstrekt, te verwijderen. Indien je hiervoor kiest, dien je je er van bewust te zijn dat dit nadelig kan zijn om onze diensten optimaal te benutten.

Je kan ons bijvoorbeeld informatie geven wanneer je contact met ons opneemt over de mogelijkheid om bij Het PersoneelsPunt te werken of wanneer je een CV of andere informatie over je carrière uploadt. Indien wij gegevens verwerken in opdracht van een klant, nemen wij het privacyreglement van opdrachtgever ook mee in onze verwerking.

Om te solliciteren naar een functie die op onze website staat vermeld, vragen we gebruikers om ons basale contactinformatie te verstrekken. Via deze communicatie deel je de volgende informatie met ons: naam, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over je loopbaan (gewoonlijk in de vorm van een CV) alsmede eventuele andere persoonsgegevens die je verstrekt in de communicatie met Het PersoneelsPunt. We kunnen ook om aanvullende informatie vragen ter ondersteuning van het wervingsproces en in het geval dat je een baan krijgt aangeboden.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Onze belangrijkste reden om persoonsgegevens te gebruiken: we willen jou voorzien van informatie of diensten die je hebt aangevraagd, inclusief de ondersteuning van jouw sollicitaties bij Het PersoneelsPunt, en de diensten, producten en ervaringen die jij en de gebruikers van de diensten van Het PersoneelsPunt, sollicitanten en werknemers van ons verwachten, willen leveren en verbeteren.

We kunnen jouw persoonsgegevens delen met bedrijven die gelieerd zijn aan Het PersoneelsPunt. Wanneer we dergelijke overdrachten doen, gebeurt dit in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken ga je ermee akkoord dat wij je persoonsgegevens op deze manier overdragen, opslaan en gebruiken.
We delen je persoonsgegevens met bepaalde derden die namens ons diensten verlenen. Zij hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben om die diensten te verrichten. Ze moeten de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens in acht houden en mogen deze alleen gebruiken op de manier zoals door ons voorgeschreven en altijd in overeenstemming met dit privacyreglement.

Informatie die je met ons deelt
We gebruiken de persoonsgegevens die je met ons deelt op de volgende manieren:

 • Om te reageren op jouw vragen en verzoeken;
 • Om met jou te communiceren;
 • Om je te informeren over de voortgang van onze ondersteuning;
 • Om je de informatie te geven waar je om hebt gevraagd;
 • Om de informatie op deze website beter toegankelijk te maken;
 • Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in het reglement en de algemene voorwaarden van Het PersoneelsPunt en je te informeren over andere zaken.

Contact met jou in de toekomst

Op jouw verzoek houden we je op de hoogte van andere mogelijkheden bij Het PersoneelsPunt gedurende maximaal 12 maanden. We doen dit op verschillende manieren, waaronder e-mail, via social media platforms en telefonisch, maar alleen als je dit zelf wilt. Je kunt jezelf ook inschrijven bij onze nieuwsbrief. Je hebt er dan zelf grip op, wanneer je uitschrijft voor deze nieuwsbrief.

Geven we jouw informatie door aan derden?

We kunnen je persoonsgegevens doorsturen aan andere gelieerde ondernemingen en derden om ons te helpen uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden zoals omschreven in dit reglement.

We kunnen persoonsgegevens aan derden bekendmaken als we reden hebben om aan te nemen dat dit wettelijk verplicht is en om vermeende of feitelijk illegale of anderszins verboden activiteiten te onderzoeken, voorkomen, of hier actie tegen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot fraude.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om ze te gebruiken om de redenen die in dit privacyreglement worden gegeven, en zo lang de wet ons verplicht ze te bewaren.

Nadat een dienst is afgerond en er is gedurende een periode van 18 maanden inactiviteit, worden de gegevens verwijderd.

Hoe beschermen we jouw gegevens?

We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens die in ons bezit komen veilig bewaard blijven, accuraat en actueel worden gehouden en slechts zo lang worden bewaard als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

Hoe krijg je een kopie van jouw gegevens / inzage recht?

Je hebt het recht om een kopie op te vragen van de gegevens die we van jou hebben en om onjuistheden daarin te laten corrigeren. Neem je s.v.p. contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Inzage van gegevens geven wij binnen vier weken na aanvraag, door middel van het verstrekken van een volledige, voor zover de privacy van anderen of andere zwaarwegende belangen niet hiermee geschaad worden, kopie van alle beschikbare gegevens, dan wel door middel van inzage in de originele gegevens.

Contact met ons opnemen als je gegevens of keuzes veranderen / correctie recht.

Als jouw persoonsgegevens of jouw voorkeuren veranderen, als je niet wilt dat wij jou de informatie sturen waar je om hebt gevraagd of als je vragen hebt over hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken, dan kun je ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@hetpersoneelspunt.nl. Tevens kan jij aan ons kenbaar maken, als jij wilt dat gegevens worden verwijderd.

Wijzigingen in dit privacyreglement

We zullen dit privacyreglement van tijd tot tijd herzien en bijwerken en noteren hieronder de datum waarop het reglement voor het laatst is bijgewerkt.

Bekendmaking

Het privacyreglement wordt onder de aandacht gebracht bij aanvang (intake) van de werkzaamheden. Daarnaast is het reglement terug te vinden op de website van Het PersoneelsPunt.

Privacyreglement - Versie 04-04-2019

TOP