ZICHT OP de functie van … projectmedewerker bij een bibliotheek

Bij Het PersoneelsPunt houden we ons bezig met organisaties, bedrijven en mensen. Maar welke functies zijn er nu specifiek binnen die organisaties? Om daar zicht op te krijgen gaan we het komende jaar regelmatig een interview houden met iemand uit het vakgebied. Dit maal is de eer aan Anneke Vereecken. Zij is projectmedewerker Bibliotheek Oosterschelde, locatie Goes.

Wat is zo geweldig aan het beroep van projectmedewerker bij een bibliotheek?
Als projectmedewerker ontwikkelen we een programma-aanbod waar mensen hun voordeel mee kunnen doen. Op het gebied van Taal-Digitaal en Basisvaardigheden is er een breed aanbod in bibliotheken ontwikkeld in de vorm van verschillende workshops, inloop- en trainingsdagen. Mensen kunnen zich hier verder ontwikkelen en/of kennis opdoen waardoor ze weer een stapje verder kunnen. Zo hebben we het programma: Werken aan Werk, bijeenkomsten voor werkzoekenden waar mensen ervaringen uit kunnen wisselen maar waar ze ook de juiste informatie krijgen aangeboden middels verschillende thema’s. Deze worden door diverse organisaties bij ons op locatie uitgevoerd. Bijvoorbeeld de Studiekringen50+, een mooi voorbeeld van naast elkaar ontmoeten ook samen kennis en informatie delen.

Heb je dit altijd al willen doen?
Nee, van oorsprong ben ik Sociaal werker. En ben ik mijn loopbaan begonnen als groepsleidster op een schippersinternaat. Na mijn HBO opleiding SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) heb ik de overstap gemaakt naar het welzijnswerk. Waar ik m.n. in het Jeugd- Jongerenerenwerk terecht ben gekomen. Als projectmedewerker ontwikkelde ik daar o.a. programma’s voor de Verlengde Schooldag in het basisonderwijs en het Jongereninformatiepunt op het voortgezet onderwijs. Bij de transitie van het Sociaal Domein in 2015 werd ik weer breed inzetbaar binnen een sociaal wijkteam.

Hoe ben je erop gekomen om dit te gaan doen?
Toen mijn kinderen gingen studeren ben ik verhuisd en zag de lange afstanden van en naar het werk niet meer zo zitten. Dus ging ik op zoek naar ander werk in de buurt. Ik kreeg via-via een tip voor deze baan en heb de stoute schoenen aan getrokken. Even dacht ik dat mijn leeftijd wel een probleem zou zijn maar dat bleek gelukkig niet het geval!
Wat mij gelijk fascineerde was het aanbod van activiteiten gericht op zelfredzaamheid van mensen. Als Sociaal werker zorg je er ook voor dat mensen goed geïnformeerd zijn/worden om de juiste keuzes te maken in hun leven. Zeker op gebied van de taal en digitale vaardigheden had ik gezien dat daar nog een wereld te winnen was. Het lag dus wel in lijn met mijn vorige werkzaamheden.

Wat is er lastig aan het beroep van projectmedewerker in een bibliotheek?
Het bereiken van de juiste mensen. Veel mensen weten nog niet dat de bibliotheken ondertussen veel meer zijn dan alleen een uitleenbibliotheek. Het ontwikkelen van de programma’s waar lokaal vraag naar is, is nog vrij nieuw. Daarvoor heb je de juiste partners nodig en een goed netwerk. Dat weer opbouwen is soms lastig. Maar ook heel leuk omdat het uitdagend is. Je ontmoet steeds weer nieuwe mensen.

De leukste ervaring in je werk is:
Dat was tijdens ‘Nederland leest’, ik was net begonnen bij de bibliotheek, en het thema Gezondheid+Voeding stond op het programma. Daarvoor had ik samen met een diëtiste en een sociaal werkster een informatiemiddag georganiseerd. Eerste kregen de deelnemers informatie over voeding van de diëtiste, waarna ze mochten proeven van allerlei gezonde hapjes. Tot slot was er op muziek ook een beweegactiviteit. Het publiek in de bibliotheek was reuze nieuwsgierig en kwamen voorzichtig kijken, ook de reacties waren erg leuk. Op deze manier hadden ze de bibliotheek nog niet meegemaakt!! Zo is het heel uitdagend om onderdeel uit te maken van een organisatie die in verandering is.

Wat is de meest passende opleiding om jouw beroep uit te oefenen?
Sinds kort bestaat de opleiding Community Libarian bij de Koninklijke Bibliotheek. Van oudsher is de bibliotheek een kennis instituut. Zo leveren zij ook voor eigen personeel een mooi ontwikkelaanbod. Dat is heel fijn. De verandering en verbreding van de klassieke uitleenbibliotheek naar de maatschappelijk-educatieve bibliotheek maakt dat er mensen vanuit verschillende achtergronden (onderwijs, sociaal domein, etc.) worden aangenomen, als de kennis en ervaring maar past binnen het gevraagde functieprofiel.

Wat had je vooraf onderschat aan jouw beroep?
Het is wel een andere manier van werken dan in het Sociaal werk waar je altijd direct met mensen samen werkt. Binnen de bibliotheek werk je als projectmedewerker meer voor mensen. Je zet projecten op en uiteindelijk wordt het door anderen uitgevoerd. Daar was ik niet aan gewend. En had dus de neiging te veel zelf te willen doen. Ook het teamwerk mistte ik in het begin wel. Dit werk is meer solistisch. Je moet nog veel zelf uitzoeken en ondervinden.

Wat adviseer jij mensen die in een bibliotheek aan de slag willen gaan?
Zorg dat je een goed inwerktraject krijgt. Zeker als je vanuit een ander werkveld komt is het van belang goed geïnformeerd te zijn . De bibliotheken hebben heel veel achtergrondinformatie, ook voor medewerkers, maak daar zeker gebruik van. Maar loop ook met een ervaren iemand mee die al langer werkzaam is in de sector en uit de praktijk kan vertellen. Dat is niet alleen leuk maar ook heel leerzaam.

Wat is jouw beeld van de bibliotheek in de toekomst?
Voor de bibliotheken zie ik een mooie toekomst als het er om gaat de ‘Third place’ of ‘Huiskamer van de stad’ te worden. In het drukke, soms solistische, bestaan van deze tijd is het een prachtig gegeven dat de bibliotheek een rustpunt in de stad of het dorp kan worden. Waar een leven lang ontwikkelen voor iedereen mogelijk wordt. Waar je anderen kunt ontmoeten en zelfs gestimuleerd wordt als burger initiatieven te ontwikkelen waar andere mensen ook wat aan hebben. Niet alleen kennis halen maar ook brengen. In september opent ook de nieuwe locatie van de bibliotheek in Goes. Ik kan niet wachten daar ook nieuwe activiteiten voor te ontwikkelen!!

5 tips voor een betere werk-privé balans
Sta jij stevig?
Loopbaan kompas