ZICHT OP de functie van … Maarten Munning, adviseur ICT, eigenaar Topmatica.

Bij Het PersoneelsPunt houden we ons bezig met organisaties, bedrijven en mensen. Maar welke functies zijn er nu specifiek binnen die organisaties? Om daar een beeld van te krijgen houden we regelmatig een interview met iemand uit het vakgebied. Dit maal is de eer aan Maarten Munning. Hij is adviseur bij en eigenaar van Topmatica.

Wat is zo geweldig aan het beroep van adviseur ICT?
De ongekende mogelijkheden van de ICT ontdekken en daar mensen mee kennis laten maken. Topmatica is een eenmanszaak die advies geeft op het gebied van zo efficiënt mogelijk omgaan met ICT. Het motto is ‘Uw manier van werken is mijn leidraad’.
Mijn klanten zitten vooral in het klein en middenbedrijf, relatief kleine aanpassingen kunnen daar veel gemak opleveren. De agrariër die, door camera’s te installeren, nu vanuit huis kan zien wat er gebeurt bij de dieren op z’n bedrijf. Of de fysiotherapeut die met z’n smartphone de verwarming op kan starten voordat de praktijk open gaat. Dat is toch fantastisch.

Heb je dit altijd al willen doen?
Ja, de vernieuwing en innovatie sprak me aan. Maar ik ben wel begonnen op de Lagere Agrarische School en heb even als assistent hovenier gewerkt. Via het volwassenonderwijs heb ik m’n algemene opleiding Havo /vwo gedaan en ben daarna aan de Haagse Hogeschool Informatica & Informatiekunde (I&I)gaan studeren. Dus daarmee de switch naar ICT gemaakt, een vak met meer innovatie, ontwikkeling èn toekomst gericht.

Hoe ben je erop gekomen om dit te gaan doen?
Mijn broer had één van de eerste home-computers; een Commodore 64 en 128. En toen werd ik snel besmet met de bits en bytes. Tegenwoordig is het meer dan dat en heeft het invloed op ons dagelijks leven. De ontwikkelingen in de IT, qua innovatie, gaan zo snel! Dat kan ik bijna niet bijhouden maar via verschillende kanalen blijf ik wel op de hoogte van wat er nu speelt. Bijvoorbeeld in welke ontwikkelingen de gaming industrie investeert, die kennis zet je dan in als adviseur.

Welke eigenschap komt je in dit werk van pas? En waarom?
Het hebben van een helikopter view en analytisch denkvermogen. Zonder een gefundeerd plan software of hardware een organisatie binnen brengen dat wordt vaak een ‘gefaald project’. Mensen en processen moeten zich aanpassen aan een nieuwe ICT omgeving dus dat heeft effect op hele organisatie.
Ik richt me dan ook op de processen in een organisatie en hoe die effectief en efficiënt kunnen worden ingericht. Bij een sterke mate van automatisering moet het zo zijn dat bij één keer gegevens aanpassen deze wijziging door de hele administratie volgt en het dus ook bij één keer aanpassen blijft.

Dat efficiënt werken kan je bereiken door kritisch te kijken naar processen. Wat is nodig, welke ICT middelen helpen daarbij. Meestal gaat dit gepaard met verandering. Deze verandering wil een bedrijf goed begeleid hebben. Hierbij help ik, adviseer en lever ik de middelen.

Wat is er lastig aan het beroep van adviseur ICT?
Er is al een tijd een tekort aan goede specialisten. Het vinden van een goede specialist, ofwel consultant, voor een specifieke opdracht binnen een normaal budget vraagt nu heel veel tijd. Dat tekort aan goede specialisten is dus van invloed op de voortgang van het project, het goed bewaken van de planning is daardoor lastig.

De leukste ervaring in je werk is:
Wanneer langzaamaan alle systemen met elkaar beginnen samen te werken. HRM met Financieel pakket, Financieel pakket met rapportagetool etc. Zien dat alles samenvalt is het leukste van mijn werk.

Wat is de meest passende opleiding om jouw beroep uit te oefenen?
Er zijn inmiddels meerdere opleidingen die daarvoor passend zijn. Ik heb na m’n HBO heel, heel veel verschillende cursussen in IT techniek, over processen en sales gevolgd. Bijvoorbeeld de sales-training, deze heeft me niets technisch geleerd maar wel veel over mensen en wie er nu ‘aan de andere kant van de tafel’ zit. Die kennis zet ik als adviseur nog vaak in.

Wat had je vooraf onderschat aan dit werk?
De snelle veranderingen en hoe groot de ICT veranderingen aan de overkant van de oceaan gaan. Bij de grote Amerikaanse bedrijven zoals Oracle en Microsoft zijn de middelen wat makkelijker voorhanden om de beste mensen naar zich toe te trekken. De opeenvolging van veranderingen in ontwikkelprocessen gaat daar dus steeds sneller.

Wat adviseer jij mensen die als adviseur ICT willen gaan werken?
Focus niet te veel op één onderdeel van ICT, probeer all-round te blijven. Het toverwoord is interoperabiliteit. De klant wil steeds meer dat machines en bedrijfsprocessen met elkaar gaan samen werken. Hoe gaat alles samen werken en hoe gaat dit een organisatie helpen de bedrijfsprocessen te optimaliseren? Dat is waar de ICT zich de komende jaren mee bezig zal houden.

Sta jij stevig?
Loopbaan kompas
Podcast ‘Jouw vacature vinden’