ZICHT OP de functie van … KAM-coördinator

Bij Het PersoneelsPunt houden we ons bezig met organisaties, bedrijven en mensen. Maar welke functies zijn er nu specifiek binnen die organisaties? Om daar zicht op te krijgen gaan we het komende jaar regelmatig een interview houden met iemand uit het vakgebied. Dit maal is de eer aan Corina Veldhoven. Zij is KAM-coördinator bij Van Caam asbestverwijdering en sloopwerken bv.

Wat is zo geweldig aan het beroep van KAM-coördinator?
Bij Van Caam voeren we jaarlijks ongeveer 800 asbestwerken uit en ook diverse sloopprojecten. Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM) zijn aspecten bij elk werk terugkomen. De asbestwerken zijn heel erg gebonden aan regels, deze vloeien voort uit de norm voor het verwijderen van asbest. Om te zorgen dat degene die de asbest verwijdert zich aan de regels houdt, voer ik iedere week werkplekinspecties uit op de locatie waar ze het asbest verwijderen. Dat is dus heel erg afwisselend en je komt op de meest uiteenlopende plaatsen. Verder houd ik regelmatig een toolbox over een bepaald veiligheidsonderwerp. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van steigers, hoe om te gaan met warme en koude omstandigheden etc.
De afwisseling van steeds weer een ander werk èn de uitdaging om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier worden uitgevoerd vind ik leuk.

Heb je dit altijd al willen doen?
Nee, ik ben er eigenlijk per toeval ingerold. Ik ben bij Van Caam gaan werken en mijn eerste opdracht was het certificeren van de mobiele puinbreker die ze gekocht hadden bij Van Caam. Gaandeweg heb ik steeds meer de KAM op mij genomen. Niet gehinderd door enige kennis zeg ik altijd en gaandeweg ben ik gegroeid in de materie van het bedrijf.

Hoe ben je erop gekomen om dit te gaan doen?
Vrijwel ieder bedrijf waar gewerkt wordt met groot materieel en waar veel regels in acht moeten worden genomen, beschikt over een KAM-coördinator. Denk aan bouwbedrijven, Energiebedrijven, Shell maar ook een instantie als de ANWB. Je moet het regeltjes leuk vinden en interesse hebben in bepaalde processen binnen een bedrijf. Door de groei van het bedrijf werden de taken wat gespecialiseerder en ik heb gaandeweg alle KAM taken op me genomen.

Welke eigenschap komt je in dit werk van pas? En waarom?
Je moet accuraat en flexibel zijn. Je moet aantoonbaar maken dat je je aan de regels houdt. Flexibiliteit is ook fijn omdat je soms op een situatie moet inspringen wanneer een situatie anders is op de werkvloer dan zich in eerste instantie laat aanzien. Je moet hier dan op kunnen anticiperen en kijken naar wat werkbaar is in de gegeven situatie.

Wat is er lastig aan het beroep van KAM-coördinator?
De praktijk van de werkzaamheden botst soms met de regelgeving. En soms is het lastig om mensen te overtuigen van het belang van veilig werken. (bv het dragen van een helm)

De leukste ervaring in je werk is:
Het doen van werkplekinspecties op locatie. Je komt dan op plekken waar je normaal niet zo snel zou komen.

Wat is de meest passende opleiding om jouw beroep uit te oefenen?
Ik heb de opleiding Middelbaar Veiligheidskunde gedaan, dat is een opleiding bij een particuliere opleider op MBO 4 niveau.

Wat had je vooraf onderschat aan KAM-coördinator?
De hoeveelheid regels die er zijn voor de verschillende werksituaties. Ik hoef de regels niet uit m’n hoofd te weten maar moet wel weten dat ze er zijn en hoe ze toe te passen.

Wat adviseer jij mensen die als KAM-coördinator willen gaan werken?
Doen! Het is een leuk afwisselend beroep met afwisseling tussen praktijk en regelgeving.

5 tips voor een betere werk-privé balans
Sta jij stevig?
Loopbaan kompas