Zakelijke mediation, wat heb je eraan als werknemer?

Heb jij een zakelijk geschil met je baas, een collega, manager of iemand binnen je projectteam?
Of onlangs de situatie bij een interim hrm-opdracht: twee collega’s gaan elkaar flink uitschelden. Heersen er spanningen, zijn er regelmatig woordenwisselingen of is de situatie zelfs al geëscaleerd tot een arbeidsconflict? Arbeidsmediation kan dan een uitkomst zijn en niet alleen je werkgever kan dit initiëren. Wanneer je vermoed dat professionele bemiddeling jullie kan helpen om een uitkomst te vinden voor het conflict, kun je ook zelf een mediator aandragen.

Wat zijn redenen om arbeidsbemiddeling in te zetten bij een conflictsituatie?
Er zijn verschillende redenen om arbeidsmediation in te zetten bij problemen, spanningen en conflicten op de werkvloer. Dit zijn er enkele:

  • Bij veelvuldige of langdurige ziekte.
  • Wanneer jullie bij de re-integratie tegen problemen aan (dreigen te) lopen.
  • Bij een arbeidsconflict met een of meerdere collega’s op de werkvloer.
  • Bij vervelend gedrag, zoals pesten of buitensluiten van collega’s.
  • Wanneer er onoverkomelijke meningsverschillen zijn tussen werkgever en werknemer.
  • Bij geschillen op management- of directieniveau.
  • Bij spanningen die ontstaan tijdens naderende fusies of reorganisaties.
  • Projectteams die door een conflict of meningsverschil niet optimaal functioneren.

Waarom wel meewerken als werknemer?
Eén op de vijf werknemers weigert mediation, dat is gebleken uit de cijfers in een onderzoeksrapport van ‘Gecertificeerde Mediators’. Vaak wordt het bezwaar genoemd dat de mediator aan de kant van de werkgever zou staan en dat vertrouwelijke informatie gedeeld wordt met de werkgever, dit hoeft echter niet zo te zijn. Wanneer we met beide partijen goede afspraken kunnen maken over wat onder de geheimhouding valt, dan zal hier niet van afgeweken worden. Een arbeidsbemiddelaar als @pbmediation is een neutrale partij, die alleen bemiddelt wanneer beide partijen vrijwillig akkoord gaan en meewerken. Als we dit niet zouden handhaven, zou onze eigen integriteit in het gedrang komen en onze rol als neutrale tussenpersoon niet meer geloofwaardig zou zijn. Onze onpartijdigheid is dus absoluut gegarandeerd.

Wat als ik toch mijn twijfels heb over de mediator?
Je kunt als werknemer het gevoel hebben dat de door je werkgever aangewezen mediator niet geheel onpartijdig is. Hoewel iedere arbeidsmediator zich aan de neutraliteitsverplichtingen moet houden, kan het voor jou toch een reden zijn om een specifieke mediator te weigeren. Omdat deze bijvoorbeeld aanbevolen wordt door de arbodienst waarmee je werkgever samenwerkt. Is dit een bezwaar voor je, dan kun je altijd het voorstel aandragen om samen voor een alternatieve mediator te kiezen.

Wat zijn de consequenties als ik niet meewerk aan een mediationtraject?
Natuurlijk is iedere situatie anders en heeft het ene arbeidsconflict een gevoeliger karakter dan het andere. Bovendien is het moeilijk om een algemene uitspraak te doen over het niet meewerken aan een mediationtraject. Het is geheel situatie afhankelijk, maar in de regel is er een diepgaande beargumentering nodig om te verklaren waarom je niet wilt meewerken aan mediation. Als je hier meer over wilt weten is het verstandig contact op te nemen, om dieper op de specifieke situatie in te gaan.

Wat kan het jou als medewerker opleveren om mee te werken aan mediation?
Misschien lijkt het nu nog niet zo, maar meewerken aan een mediationtraject kan ook voor jou als medewerker kansen bieden. Bemiddeling levert in de meeste gevallen veel op. Het voorkomt dat het arbeidsconflict verder escaleert en de arbeidsrelatie ernstig verstoord raakt. Soms is er geen kans meer op het voortzetten van het contract. Dat wil niet zeggen dat de bemiddeling voor niets geweest is. Op een respectvolle manier afscheid van elkaar nemen zorgt voor gemoedsrust en het gevoel dat jullie er alles aan gedaan hebben om er samen uit te komen.

Ook jij kunt het initiatief tot mediation nemen
Wist je dat in 9% van de gevallen arbeidsmediation wordt geïnitieerd door de werknemer? Het kan zijn dat er zich iets afspeelt op de werkvloer wat door je werkgever of manager nog niet opgemerkt is. Of wellicht is je werkgever nog niet op de hoogte van de mogelijkheden van mediation. Misschien heeft je werkgever of manager niet door dat hij of zij op een overheersende manier communiceert, waardoor jij je niet gehoord voelt. Zo zijn er nog veel meer redenen waarom ook jij als medewerker baat kunt hebben bij arbeidsmediation.

Wil je meer weten over zakelijke mediation op het werk?
Dat kan, mail ons en we nemen contact met je op. We helpen jullie graag om samen het conflict op te lossen.

Vacature financieel administratief medewerker
Hoe je als werkgever de mentale gezondheid van je medewerkers kunt bewaken en bevorderen
Rouw in een 2e spoortraject