Opleodo

Voorbereiding voor effectief opleidingsplan

De strijd tussen twee verschillende afdelingen geeft soms een spanningsveld, ze drijven van elkaar af in plaats van samen te werken voor dezelfde organisatie. Hierdoor gaan de ondernemingsdoelstellingen er onder lijden. Voor de manager met hrm als aandachtsgebied, of de hrm businesspartner, is op zo’n moment actie gewenst en noodzakelijk. Door het opstellen van een analyse wordt de input geleverd voor een adequaat organisatie-, team- of individueel opleidingsplan.

Het bovenstaande is een voorbeeld, wat de aanleiding is om daadwerkelijk aan de slag te gaan met een opleidingsplan. Maar welke bouwstenen heb je nog meer nodig? Wat kan je raadplegen om een opleidingsplan voor de komende vijf jaar op te stellen?

 1. Het ondernemingsplan
 2. De opgestelde teamdoelen
 3. Klantonderzoek
 4. Individuele functioneringsverslagen
 5. Klachtenregister
 6. Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Het ondernemingsplan

De voorwaarde is een actueel ondernemingsplan waar de wensen voor de toekomst van de onderneming in staan. Daar is bijvoorbeeld uit te halen of de organisatie een cultuur wijziging wil, nieuwe diensten of producten gaat lanceren, een nieuw systeem gaat gebruiken dat ook voor onze klanten of leveranciers gebruikt wordt. Bij een nieuwe koers is het goed om af te stemmen of de vaardigheden en kennis van onze medewerkers daarop aan sluiten.

Teamdoelstellingen

Niet iedere afdeling heeft het, maar een teamplan geeft inzicht in de wens van de koers van de afdeling. Loopt dit in lijn met de organisatie of lopen ze wellicht voor de troepen uit? Tevens staat vermeld waar het team aan wil werken en/of zich wil ontwikkelen.   

Klantonderzoek

Iedere onderneming wil zijn klanten tevreden houden. Een klantonderzoek geeft aan, wat goed gaat en daar dienen ook nieuwe medewerkers in getraind te worden. Het kan ook een beeld geven van een dienst of product of iets anders dat de organisatie mist. Bijvoorbeeld zijn er zaken die wij als aanvulling van ons dienstenpakket of onze productenrange kunnen oppakken?

Individuele functioneringsgesprekken

De aandacht van een leidinggevende is van cruciaal belang. Het rendement van een goede functioneringscyclus betaalt zich uit voor de organisatie en geeft heel veel inzicht in de individuele medewerker en de werkplek.  Wellicht veel leeswerk, maar door alle gesprekken samen te nemen, en te kijken naar gezamenlijke doelen, kan bijvoorbeeld efficiënt een interne training worden ingekocht. Als organisatie behaal je een voordeel in investeringskosten, maar tevens bouw je aan teambuilding als je de training opzet voor de collega’s in jouw organisatie.

Klachtenregister

Door het noteren van alle klachten in een klachtenregister, kan je terug halen of hier een opleidingswens in zit. Iedere klacht is van grote waarde. Zorg ervoor dat je deze met beide handen aanpakt in plaats van links te laten liggen.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan een breed aantal onderwerpen bevatten. Afhankelijk van de organisatie en de ontwikkelingen in het verleden wordt gekozen om bepaalde onderwerpen wel toe te voegen aan het onderzoek of juist niet.  Belangrijke onderwerpen die in een onderzoek aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

 1. Het management
 2. Deskundigheid
 3. Opleidingswensen
 4. Communicatie
 5. Samenwerken

Het voorbeeld over samenwerken waar we dit artikel mee startten kan een grote impact hebben op je medewerkerstevredenheidsonderzoek en dus ook op je opleidingsplan. Een opleidingsplan is en blijft maatwerk.  Het draagt bij aan het behalen van je successen op individueel, team en organisatie doelstellingen en daardoor essentieel voor een organisatie. Onze opsomming is niet limitatief, dat is te zien aan “G. …… We zijn benieuwd naar jouw aanvullingen!

Sta jij stevig?
Loopbaan kompas
Podcast ‘Jouw vacature vinden’