Verzuimverzekering afsluiten?

Elk bedrijf met werknemers in dienst, heeft een loondoorbetalingsplicht van 2 jaar bij ziekte. Je bent als werkgever in het 2e ziektewet jaar verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen. In sommige cao’s staat een hoger percentage geschreven.

Waarom zou ik als werkgever een verzuimverzekering afsluiten?

Als je bedenkt dat een zieke werknemer een bedrijf gemiddeld 230 euro per dag (!) kost kan dit voor jouw bedrijf erg hoge kosten met zich meebrengen. Naast doorlopende loonkosten, moet je mogelijk een vervanger inhuren en heb je vaak te maken met productieverlies. Daarnaast moet je je best doen om je werknemer weer aan de slag te krijgen. Deze re-integratie kost ook geld.

Een korte ziekteperiode (griepje e.d.) kan je bedrijf financieel vaak wel opvangen. Maar als je te maken krijgt met langdurige ziekte, bijvoorbeeld een werknemer die 2 jaar ziek is, dan praat je al snel over 2 jaarsalarissen. Plus alle hierboven vermelde extra kosten voor de begeleiding van je zieke medewerker.  Dit is voor heel veel bedrijven niet te betalen. Vandaar dat de meeste bedrijven een verzuimverzekering hebben.

Hoe hoog is de premie van een verzuimverzekering?

Als eerste punt is belangrijk dat je inzicht hebt in je financiële positie om te bepalen welke risico’s je kunt lopen, zonder dat het je bedrijfsvoering gaat belemmeren. Een goede inventarisatie vooraf is dan ook zeer belangrijk. Het is goed om naar je ziekteverzuim te kijken; wat is de verzuimfrequentie, wat zijn de veroorzakers en hoe is de verdeling kort-, middel-, langverzuim.  Zijn er wellicht zaken op te pakken of te veranderen door een goede risico-inventarisatie?

Als stelregel voor een verzuim verzekering wordt vaak ook het aantal werknemers genomen. Bij bedrijven met minder dan 25 werknemers is een verzuimverzekering, met een eigen risico in dagen, vaak de gepaste oplossing.  Je kiest ervoor hoeveel dagen je zelf de kosten van ziekte wenst te dragen. Minimaal is dit 10 werkdagen maar je kunt ook kiezen voor een langere eigen risicoperiode. Hoe langer de eigen risicoperiode hoe lager de premie die je betaald.

Je uiteindelijke premie afhankelijk van een aantal factoren: de sector van je bedrijf, de samenstelling van het personeel en het ziekteverzuimverleden. Afhankelijk daarvan wordt dan een premiepercentage vastgesteld. Er is dus op voorhand nooit een vast percentage aan premie aan te geven.

Waar moet ik nog meer aan denken?

Of je premie stijgt na de eerste contractperiode is deels ook door jou als werkgever te beïnvloeden. Door preventieve maatregelen te nemen; door een zieke werknemer goed te begeleiden en verzuim bespreekbaar te maken in je organisatie, kan het ziekteverzuim tot een minimum beperkt worden.

De inzet van een ARBO-dienst kan je ook meeverzekeren. Sommige verzekeraars geven daarbij een garantie dat de procedures en termijnen gedurende ziekteperiode gewaarborgd worden en je niet het risico loopt op een UWV boete (ofwel loonsanctie).

Als je bedrijf wat groter is, dan kunt je ook kiezen om te verzekeren op basis van stoploss. Hierbij spreekt je een zelf te betalen bedrag af aan ziektekosten (b.v. 100.000 euro). De verzekeraar keert pas uit wanneer de kosten van het totale ziekteverzuim dit bedrag overschrijden.

En de hele grote bedrijven verzekeren het ziekteverzuim vaak niet. Dit noemen we ERD (eigen risico dragerschap). Zij kunnen de kosten van één of meerdere langdurig zieke werknemers vaak zelf opvangen.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact met Ronald Deijkers via email: ronald@finenzo.nl of tel.nr.: 06 40974337.

Ronald en Jack zitten hebben 7 jaar met elkaar in hetzelfde bedrijvencentrum actief geweest. De dienstverlening van Finenzo heeft een aantal raakvlakken met die van Het PersoneelsPunt. Daarom hebben we Ronald gevraagd bovenstaand nieuwsitem voor ons te schrijven.

5 tips voor een betere werk-privé balans
Sta jij stevig?
Loopbaan kompas