Taalvaardigheid: grote impact op loopbaankansen

In ons land zijn er ruim 700.000 werkenden die moeite hebben met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Onze samenleving is steeds meer op kennis en vaardigheden gericht en wordt voor sommigen daardoor steeds complexer. Het is bijna vanzelfsprekend geworden om te denken dat iedereen over voldoende basisvaardigheden beschikt om mee te kunnen doen maar het tegendeel is waar. In de praktijk blijkt dat de kloof tussen hoog- en laagopgeleide mensen steeds groter wordt.


Het hebben van goede basisvaardigheden vergroot de kansen van werknemers op de arbeidsmarkt. Op het werk zelf wordt het ook makkelijker. Denk aan digitale opdrachten, zoals werkbriefjes insturen, vakanties aanvragen en het halen van certificaten. Of uitleg over veiligheid op de werkvloer lezen en begrijpen.


Sommige re-integratie kandidaten, die we begeleiden, zien we regelmatig struggelen met taal en met de digitale basisvaardigheden die daar inmiddels bij horen. Online aanmelden bij een vacaturesite, een brief per mail versturen (ofwel solliciteren); het is een enorme uitdaging voor ze en soms zonder hulp gewoonweg niet te doen.


In onze loopbaantrajecten en 2e spoortrajecten is het daarom een vast aandachtspunt. Hoe vaardig ben je op de computer of doe je alles op je telefoon? Stuur je wel eens een mail of doe je alles per app? Van daaruit werken we aan het verder ontwikkelen van de basisvaardigheden. Waarbij de ene kandidaat zelf een Word-training oppakt (brieven schrijven) en we met de andere kandidaat een aanmelding bij ‘Taalmaatjes’ (waarbij een vrijwilliger in de eigen omgeving helpt met oefenen) inzetten.


Voorwaarde is wel dat de kandidaten gaan inzien dat hun beperkte taalvaardigheid een belemmering is op de arbeidsmarkt. Want jezelf ontwikkelen is lastig wanneer je de taal niet goed beheerst. Vaak schamen ze zich ervoor (want hé, dit had je op de lagere school al moeten leren), voelen zich daardoor (onterecht) dom en zijn ze een kei geworden in smoezen verzinnen om maar niet met schrijven en lezen aan de gang te moeten.


Die vooroordelen over zichzelf pakken we in onze gesprekken eerst aan waarna we samen op zoek gaan naar een hulptool waarmee de kandidaat verder kan. Het benaderen van en opereren op de arbeidsmarkt wordt daardoor makkelijker. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor deze groep en zijn er landelijk en lokaal volop initiatieven waarvan je als werkgever en werknemer gebruik kunt maken. Ook de plaatselijke bibliotheek en het buurthuis voorzien hier in. Benieuwd naar de initiatieven in de regio Roosendaal? Mail ons en we sturen je een handig overzicht.

Vacature financieel administratief medewerker
Hoe je als werkgever de mentale gezondheid van je medewerkers kunt bewaken en bevorderen
Rouw in een 2e spoortraject