Rouw in een 2e spoortraject

Iedere persoon is uniek en reageert anders in verschillende situaties. Wat de één ervaart als zeer pijnlijk kan een ander ervaren als een klein probleem. Dit kan gebeuren in werk- en/of privésituaties.
Boodschappen zoals: “Wij hebben tijdens je lange ziekteverzuim geen vacature of formatie beschikbaar en, ondanks je ziektebeperking, kunnen we jou niet aanstellen in een andere functie” of “We gaan reorganiseren en jij gaat als medewerker ziek uit dienst”. Een andere situatie kan zijn dat een bedrijfsarts aangeeft: “Jij kan niet meer terug naar je eigen functie”, terwijl je nog lang geen 2 jaar ziek bent.

Een variatie van boodschappen heeft impact op je gevoelens; ben je dan van slag of stap je direct in de pijn of de rouw? Diverse gedachten en vragen komen wij tegen in onze begeleiding van re-integratiekandidaten. Bijvoorbeeld “Ik ben zo hard bezig om te gaan herstellen en nu moet ik weg” of “Ik werk al 20 jaar voor deze organisatie en nu zetten ze mij aan de kant” of “Kom ik toch wel in aanmerking voor die iets mindere functie?” of “Hoe loopt het één en ander bij het UWV?”. Dit kan er voor zorgen dat sommige medewerkers in rouw komen en andere medewerkers van slag zijn.

Werk is voor veel mensen een belangrijke bron van zekerheid in het leven. Het zorgt voor sociale contacten en inkomsten. Veiligheid, het verlenen van status of je nuttig voelen in de maatschappij. Al deze aspecten kunnen meespelen bij jouw gevoel van zekerheid.

In de gesprekken met de re-integratiebegeleider is aandacht voor rouw. Er wordt stil gestaan bij de verschillende ervaringen van mensen in allerlei situaties. Er wordt immers vaak afscheid genomen in een 2e spoortraject van een functie of loopbaan. Was je voor je ziekte al bezig met het nadenken over persoonlijke loopbaanstappen, dan kan het zijn dat je al keuzes hebt gemaakt en deze besproken hebt met je omgeving. Indien dat niet het geval is, zien wij dat mensen ontheemd, verdrietig of boos kunnen worden tijdens het begeleidingstraject.

Rouw staat centraal in meerdere gesprekken. Rouw is een emotionele reactie en is naast de persoonlijke uiting ook ‘gevoed’ door eerdere rouwsituaties. Hoe heeft een medewerker die beleefd; zijn deze situaties verwerkt of komen deze voorgaande situaties ook naar boven. Door verschillende situaties door te nemen, kunnen we ontdekken of er een gedragspatroon in zit. Wanneer dat zo is dan kunnen we dit in het gesprek, en door reflectie, goed bespreekbaar maken met de kandidaat. Emoties zoals boosheid, verdriet, onzekerheid of faalangst komen voorbij in de gesprekken. Wij vinden dat het belangrijk is voor een medewerker om de huidige situatie goed af te sluiten.

Het is belangrijk als re-integratiebegeleider de juiste balans te vinden in de huidige en nieuwe situatie van de verzuimende medewerker in een re-integratietraject. Een nieuwe (korte) weg naar nieuw werk kan niet altijd snel en af en toe is het nodig om een andere deskundige behandelaar in te zetten; denk bijvoorbeeld aan een psycholoog of een rouwcoach. Indien dat van toepassing is maken wij dat, bij werknemer en werkgever, tijdig bespreekbaar. Het doel voor ons blijft een nieuwe toekomst, waar iedere medewerker zich kan blijven inzetten en zijn/haar steentje bij kan dragen bij de maatschappij.

Vacature financieel administratief medewerker
Hoe je als werkgever de mentale gezondheid van je medewerkers kunt bewaken en bevorderen
Rouw in een 2e spoortraject