Reïntegratie: successen motiveren!

Op het moment dat een re-integratiebureau wordt ingeschakeld hebben werkgever en werknemer samen al een heel traject achter de rug. Een langdurig ziekteverzuim, de zoektocht naar een manier waarop een de werknemer toch terug kan keren in de eigen baan, terugval in ziekte ondanks de wil er voor te gaan. het duurt lang, het schiet niet op en dat kan frustrerend zijn voor beide partijen.

“Op het moment dat wij worden ingeschakeld maken we een afspraak voor een intake en volgt er snel een concreet plan met einddatum” zegt Jack de Wit, werkcoach bij Het PersoneelsPunt. “Het is belangrijk dat dat de werknemer weer snel aan het werk gaat. In de eigen baan, al of niet met aangepaste werkzaamheden of in een andere functie. Deze re-integratie zet Het PersoneelsPunt in gang en we zorgen voor verdere begeleiding van de werknemer. Dat doen we op een persoonlijke en laagdrempelige manier. Onze arbeidsdeskundige kijkt samen met de betrokkenen naar wat de werknemer nog wél kan en wat haalbaar is. Daarna wordt, door mij als werkcoach, het re-integratieproces actief ingezet en natuurlijk volgen we hierbij de wettelijk vastgestelde eisen. Samen met de werknemer komen we na verschillende opdrachten tot een praktisch actieplan waarbij re-integratie in werk het einddoel is. Voor sommigen is dat een werkervaringsplek in een nieuw vakgebied, voor anderen een nieuwe baan in een andere branche of een nieuwe baan in dezelfde, vertrouwde functie. Als iemand op het eind van het traject op een plek zit waar weer naar de toekomst kan worden gekeken dan motiveert dat enorm.”

“Naast de werkinhoudelijk aspecten kijken we allereerst naar de persoon. Welke dilemma’s spelen er, wat zijn de concrete vragen en hoe verwerk je de situatie waarin je verkeert. Het lijkt makkelijk voor een ander, een 1ste of 2e spoor, maar vaak kost het heel veel energie. En in veel situaties blijkt dat de energie een heikel punt is en dan wordt zo’n spoor als “moeten” ervaren.” aldus Jack. “Maar”, zo besluit hij, “gelukkig zien veel mensen het ook als een nieuwe kans, om toch te kijken naar de mogelijkheden in plaats van naar de onmogelijkheden die ze met zich meedragen door ziekte.”

Je kunt bij Het PersoneelsPunt terecht voor bijvoorbeeld:
• Re-integratie 1ste / 2de en 3de spoor
• Arbeidsdeskundig onderzoek
• Functie mogelijkhedenonderzoek
• Loonwaardebepaling
• Haalbaarheidsonderzoek
• Aanvraag herkeuring WIA
• Bezwaar en beroep UWV beslissing

Pak je energievreters aan om lekker te kunnen blijven werken!
Webinar ‘Loopbaankeuzes bij re-integratie’
Gratis speeddate met een loopbaanadviseur