Het laatste nieuws

Na de architectenbranche, die uren beschikbaar stelt, en de bibliotheken die een ontwikkelcheque introduceerden is de Banden- en Wielenbranche de volgende sector die een Ontwikkelvoucher opneemt in haar cao. Wat houdt het in.. Ontwikkelvouchers Sociale partners stellen (als pilot ) 100 vouchers van € 500, beschikbaar voor werknemers in de branche die werkzaam zijn bij

Hoe kijk jij naar functioneringsgesprekken en hoe voer jij ze met jouw medewerker(s)? Een succesvol functioneringsgesprek is volgens ons veelzijdig en draagt bij aan de betrokkenheid van medewerkers. Het gaat om echt met elkaar in gesprek zijn, de zaken samen vanuit andere perspectieven bekijken en nieuwe mogelijkheden ontdekken Je kunt het functioneringsgesprek van verschillende kanten

De brief heeft in het zakelijk verkeer plaatsgemaakt voor e-mail. Wat betekent dat voor je manier van schrijven? Hoe zorg je ervoor dat mensen ook daadwerkelijk gaan handelen als je ze in een e-mail vraagt om iets te doen? En als het gaat om de stijl en de toon van de tekst: wat is gebruikelijk

Een nieuwe leuke baan vinden is vaak een hele klus! Of je nu re-integratiekandidaat bent, werkloos bent of zelf een andere baan wilt. Steeds minder vacatures komen in de krant. Bedrijven werven steeds meer via de sociale media zoals facebook, twitter en LinkedIn. LinkedIn is HET zakelijke online netwerk! LinkedIn kan voor jou werken in

In Nederland combineert een grote groep mensen werk en zorg. Door de participatiemaatschappij neemt deze groep toe. Steeds meer medewerkers verlenen mantelzorg. Voor deze medewerkers is het vaak lastig om hun zorgtaken te combineren met hun werk. Hierdoor kunnen ze uit balans en overbelast raken. Een goede balans tussen werk en zorg leidt tot minder

TOP