Het laatste nieuws

Vanaf augustus 2020 kunnen werkenden en werkzoekenden kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Het doel is om de gevolgen van de crisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De regeling voor (online) scholing vraagt wat meer inregeltijd en wordt later dit

Wij als bedrijf zijn bezig met organisaties, bedrijven en mensen. Maar wat zijn er nu specifiek voor functies. Om daar zicht op te geven gaan we het komende jaar regelmatig een kort interview houden met iemand die zijn of haar vakgebied toelicht. Deze keer is dat Pierre Verbraak, hij is relatie- en Hypnotherapeut. Wat is

Tegenwoordig is het niet meer logisch dat je na school gaat werken. Vroeger wel en ging je bijvoorbeeld bij ‘Philips’ werken en er werd voor je gezorgd tot aan je pensioen. Wellicht was dat de periode dat je, zonder veel ballast, je kon richten op de inhoud van de functie en jouw bijdrage aan het

Wij als bedrijf zijn bezig met organisaties, bedrijven en mensen. Maar wat zijn er nu specifiek voor functies. Om daar zicht op te geven gaan we het komende jaar regelmatig een kort interview houden met iemand die zijn of haar vakgebied toelicht. Deze keer is dat Sabine van Gastel, zij is Parkinsonverpleegkundige. Wat is zo

Binnen ondernemingen kan het HRM-beleid zicht richten op werving & selectie, het re-integreren van zieke werknemers (verzuimbeleid) en het faciliteren van opleidingen gericht op kennis. Sommige bedrijven besteden ook veel geld en tijd aan “de vitale medewerker” middels vitaliteits- en veerkracht-trainingen. De vitaliteitstraining voor medewerkers is een nuttig en effectief instrument, dat zeker de vitaliteit

En daar ben ik wederom blij mee.   Met dit certificaat denk ik altijd even terug, wat is hier aan vooraf gegaan. In 2002 werkte ik als Personeelsmanager bij woningcorporatie Woonbron.  In die tijd waren we bezig met thema’s zoals verzuim,  mobiliteit en groei van de organisatie ( in kwaliteit en kwantiteit).  We waren bewust dat

Wij als bedrijf zijn bezig met organisaties, bedrijven en mensen.  Maar wat zijn er nu specifiek voor functies uit een bepaalde beroepssector. Om daar zicht op de geven gaan we het komende jaar regelmatig een interview houden met iemand uit het vakgebied. Voor de aftrap nemen we een kijkje in de beroepssector Transport en is

Dinsdagavond 31 maart hebben we gehoord dat de corona maatregelen met 3 weken worden verlengd. Dit heeft voor iedereen enorme impact. De vraag blijft wat zal de situatie zijn na 28 april a.s. Wij bemerken ook veranderingen.  Bijvoorbeeld een directeur van een grotere organisaties wil nu sparren op beleidszaken voor na de Corona Crisis,  een

We leven in een rare wereld deze dagen. Het Corona-virus houdt ons in z’n greep en ontregeld de maatschappij. De overheid vraagt iedereen die kan thuiswerken, thuis te werken. Blijf thuis, is het devies.Maar dat lukt niet in elk beroep. De groenvoorziening gaat door, de ramenwasser loopt z’n rondje door de wijk. Wat merken zij

Medewerkers behouden in deze krappe arbeidsmarkt is een grote opgave voor verschillende mkb-bedrijven. Het ondersteunen en ontwikkelen van je personeel is een must, om ervoor te zorgen dat je medewerker de maximale capaciteit inzet pleegt en het liefst op een duurzame manier. Het MKB staat bekend als de sector waar het in zijn algemeenheid geen

Klantgerichte e-mails schrijven, hoe doe je dat? Het is zo makkelijk gezegd ‘maak je tekst nou eens wat klantgerichter’. Maar wat bedoelt iemand daar precies mee? Wat zijn de zaken waar je zoal aan kunt denken? Hieronder volgen 5 tips voor een klantgerichte e-mail. 1. Vermijd een cliché beginzin “Naar aanleiding van uw verzoek delen

Zeg eens AAAA

In het HRM-vak gaat het om wet- en regelgeving, om aansluiten bij de bedrijfsvisie, om medewerkers. Medewerkers die je spreekt bij het sollicitatiegesprek, functioneringsgesprek, slecht-nieuwsgesprek, promotiegesprek en alle andere invalshoeken waarvoor je met een medewerker aan tafel zit. Veel verschillende gesprekken dus met verschillende doelen en uitkomsten. Vaak zijn we daar in het gesprek op

TOP