Onmogelijke verzoeken aan de vertrouwenspersoon.. maar wat doet de vertrouwenspersoon dan wel?

Naar aanleiding van een melding zit ik op maandagochtend met een kop koffie in gesprek met een werknemer, ditmaal werkzaam in de zorg. Deze gesprekken voer ik binnen allerlei branches, van zorg tot techniek en ICT, èn met alle lagen binnen de organisatie, van directeur tot medewerker. Vertrouwenspersonen zie je immers overal; in alle branches, in kleine en grote organisaties. Heel verschillend, maar opvallend genoeg vertonen de meldingen en de gesprekken wel veel overeenkomsten. En bij vele eerste gesprekken krijg ik de meest leuke vragen en verzoeken zoals:
‘U gaat mijn klacht behandelen tegen mijn leidinggevende, want ik heb een onvoldoende beoordeling gehad’.
Of:
‘Ik wil dat u een einde maakt aan het gedrag van mijn leidinggevende. Hij gaat niet eerlijk om met de teamleden, mijn leidinggevende heeft zo zijn voorkeuren en dat moet maar eens afgelopen zijn.’

Hoe ga ik hier mee om in de praktijk?
Na deze verzoeken leg ik in het eerste gesprek uit dat ik geen problemen ‘oplos’ of overneem. En dat ik tevens geen klachtenfunctionaris ben. Als vertrouwenspersoon word ik met name ingeschakeld bij vormen van ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag is voor iedereen anders, maar kan bijvoorbeeld gaan over het ervaren van discriminatie, pesten, intimidatie of schending van integriteit.
Tijdens de gesprekken bied ik het luisterend oor en kan de melder met mij sparren. Samen inventariseren we wat belangrijk is voor de melder en onderzoeken we mogelijke oplossingen. Vervolgens kijken we op welke wijze de melder verder kan.

Werkgevers vragen weleens aan mij: dat is wel een lastig terrein, boek je dan wel vooruitgang? Wat levert ons dat nou op?
Melders komen over het algemeen niet ‘zomaar’ bij een vertrouwenspersoon. Vaak voelen zij zich klem zitten en weten niet wat te doen. Omdat het regelmatig gaat om gevoelige zaken kan er ook sprake zijn van gevoelens van twijfel en schaamte. In sommige situaties kan dit leiden tot mentale klachten, vermindering van de belastbaarheid en oplopend verzuim.

Het bieden van een luisterend oor en het kwijt kunnen van zijn/haar verhaal geeft de melder veel lucht en haalt een groot deel van de druk weg. Meestal zijn melders daarna in staat de situatie te analyseren en mogelijkheden te onderzoeken en wellicht het belangrijkste, zelf weer de regie te kunnen nemen.

Hoe lang duurt de begeleiding door de vertrouwenspersoon gemiddeld?
Meestal gaat het om zo’n 1 tot 3 gesprekken.
Als ik merk dat professionele hulpverlening noodzakelijk is zal ik dat aangeven en doorverwijzen. Belangrijk te weten is dat de melder hierin leidend is. Als vertrouwenspersoon doe ik niets zonder toestemming van de melder (tenzij het gaat om een strafbaar feit of zaken waardoor ik als vertrouwenspersoon in gewetensnood kan komen).

Hoe rapporteer je aan de werkgever?
Eén maal per jaar maak ik een jaarverslag met daarin het aantal meldingen, de aard van de meldingen en de totaal besteedde tijd. Wanneer er in een korte periode veel meldingen zijn vanuit bijvoorbeeld eenzelfde afdeling dan geef ik eerder een signaal af. Aanvullend geef ik indien nodig een advies. Er worden NOOIT namen weergegeven, alles is op vertrouwelijke basis.

Nog vragen?
Aarzel niet en neem gerust contact op met Marjolein Antonissen, per e-mail: info@marjoleinantonissen.nl of telefonisch: 06-2907 8377.

Marjolein en Jack kennen elkaar vanuit de HRM-intervisie groep waaraan zij beide deelnemen. Het doel van deze intervisie is inhoudelijk sparren en kennis uitwisselen. Vanuit dat laatste hebben we Marjolein gevraagd bovenstaand nieuwsitem voor ons te schrijven.

Pak je energievreters aan om lekker te kunnen blijven werken!
Webinar ‘Loopbaankeuzes bij re-integratie’
Gratis speeddate met een loopbaanadviseur