Hoe je als werkgever de mentale gezondheid van je medewerkers kunt bewaken en bevorderen

De kranten en social media kanalen staan er bol van: de eisen en verwachtingen in de werkomgeving nemen continu toe. Het bewaken en bevorderen van de mentale gezondheid van medewerkers is daardoor van cruciaal belang.

Mentale gezondheid is niet alleen essentieel voor het welzijn van medewerkers, maar het heeft ook een directe invloed op hun productiviteit en algehele bedrijfsresultaten. Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid èn de mogelijkheid om een omgeving te creëren waarin medewerkers zich mentaal gezond voelen en optimaal kunnen presteren. Moeilijk? Niet wanneer je je aan een paar richtlijnen houdt:

Creëer een open en ondersteunende bedrijfscultuur
Een open cultuur waarin alles bespreekbaar is, ook wanneer het even niet zo goed gaat, vormt de basis voor een gezond werkklimaat. Moedig medewerkers aan om open te communiceren over hun mentale welzijn zonder angst voor stigma of repercussies. Dit vraagt voorbeeld gedrag van een leidinggevende en kan je bijvoorbeeld bereiken door regelmatig gesprekken over mentale gezondheid te voeren. Leidinggevenden die deze kennis en vaardigheid missen kunnen wij trainen om signalen van stress en burn-out te herkennen èn daarbij persoonlijk aan te sluiten.

Bied toegang tot professionele hulpbronnen
Zet in op preventie en biedt professionele hulpbronnen aan, het kan medewerkers helpen bij het omgaan met mentale gezondheidsproblemen. Dit kan je als werkgever bijvoorbeeld bieden door een uitgebreid PMO of individuele coachsessies of een preventief bezoek aan de bedrijfsarts. Zorg ervoor dat je medewerkers op de hoogte zijn van deze voorzieningen en dat ze weten hoe er gebruik van te maken.

Stimuleer een gezonde werk-privé balans
Een gezonde werk-privé balans is cruciaal voor het welzijn van medewerkers. Moedig medewerkers aan om voldoende tijd vrij te maken voor ontspanning en persoonlijke activiteiten. Flexibele werkuren en de mogelijkheid om hybride, vanuit huis te werken kunnen hieraan bijdragen. Daarnaast is het belangrijk om een cultuur te bevorderen waarin overwerken zoals “werken op zondagavond” om de week voor te bereiden niet de norm wordt.

Organiseer trainingen en workshops
Het organiseren of inkopen van trainingen en workshops over stressmanagement, timemanagement en andere technieken voor mentale weerbaarheid kan medewerkers helpen om beter om te gaan met stress en werkdruk. Deze trainingen bieden praktische tools en strategieën die medewerkers in hun dagelijks leven kunnen toepassen.

Creëer een gezonde werkplek
Een gezonde fysieke werkomgeving draagt bij aan het mentale welzijn van medewerkers. Zorg voor een ergonomisch ingerichte werkplek, voldoende daglicht en een aangename werkomgeving. De ‘verplichte” Risico Inventarisatie geeft je daarvoor ook handvatten. Daarnaast kunnen initiatieven zoals gezonde lunchopties, sportfaciliteiten, een fietsplan en ontspanningsruimtes bijdragen aan het welzijn en werkgeluk van medewerkers.

Bevorder sociale interactie en teambuilding
Sociale interactie onder medewerkers en sterke onderlinge banden kunnen een buffer vormen tegen stress en dragen bij aan een positieve werkervaring. Organiseer teambuildingsactiviteiten, informele bijeenkomsten en andere sociale evenementen om de band tussen medewerkers te versterken. Het zorgt voor een gevoel van verbondenheid en ondersteuning binnen het team.

Evalueer regelmatig het welzijn van medewerkers
Het welzijn van medewerkers regelmatig evalueren kan helpen om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Voer periodiek een medewerker- tevredenheidsonderzoek en welzijnscheck uit, dit helpt je om inzicht te krijgen in de mentale gezondheid van alle medewerkers. Gebruik hun feedback om je beleid en hulpprogramma’s continu te verbeteren.

Wees een voorbeeld
Goed voorbeeld doet volgen. Als leidinggevende is het belangrijk om zelf een voorbeeld te zijn in het bewaken van je eigen mentale gezondheid. Toon aan je team dat je belang hecht aan een gezonde werk-privé balans en dat je actief bezig bent met je eigen welzijn. Dit kan anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen en draagt bij aan een cultuur waarin mentale gezondheid serieus genomen wordt.

Door actief te investeren in de mentale gezondheid van je medewerkers draag je bij aan het algehele succes en de veerkracht van je organisatie!

Vacature financieel administratief medewerker
Hoe je als werkgever de mentale gezondheid van je medewerkers kunt bewaken en bevorderen
Rouw in een 2e spoortraject