Hoe creëer je een toekomstbestendig personeelsbeleid?

Binnen ondernemingen kan het HRM-beleid zicht richten op werving & selectie, het re-integreren van zieke werknemers (verzuimbeleid) en het faciliteren van opleidingen gericht op kennis. Sommige bedrijven besteden ook veel geld en tijd aan “de vitale medewerker” middels vitaliteits- en veerkracht-trainingen. De vitaliteitstraining voor medewerkers is een nuttig en effectief instrument, dat zeker de vitaliteit van een medewerker bevorderd, maar hoe Vitaal is de organisatie zelf?

Wendbaar en vitaal

Een Vitale organisatie is een organisatie, die wendbaar en vitaal kan anticiperen op veranderingen vanuit de omgeving enerzijds, maar ook goed kan anticiperen op veranderingen binnen de organisatie. Qua HRM-beleid vraagt dit om medewerkers, die vitaal en wendbaar zijn, die meedenken met de organisatie en die ruimte krijgen binnen de organisatie en binnen de spelregels van het bedrijf!
Veel vitale medewerkers in de organisatie is geen garantie, dat je ook een Vitale Organisatie hebt. Als de organisatie als entiteit niet of onvoldoende vitaal is, zal zelfs de meest vitale medewerker minder vitaal worden!

… maar hoe creëer je een vitale organisatie?

Besteed aandacht aan het menselijk werkkapitaal, aan elke medewerker in de organisatie! Luister naar positief kritische medewerkers en train je leidinggevenden in een positief kritische communicatie waarbinnen zij medewerkers positief aanspreken! Zorg voor een heldere ondernemingsvisie en heldere ondernemingsdoelen en deel de ondernemingsdoelen met de medewerkers. Weet in welke fase van de levenscyclus de onderneming zich bevindt! Dit kan variëren van een opstartfase tot volledige volwassenheid.

Zorg voor een aantrekkelijke organisatie waarbinnen iedereen mogelijkheden heeft om zichzelf persoonlijk en vaktechnisch te ontwikkelen. Geef preventieve trainingen waarbij medewerkers inzicht krijgen in hun draaglast en draagkracht. Uiteindelijk zal in elke persoonlijke levensloopfase soms momenten zijn, dat het even minder gaat!
Goed anticiperen op interne en externe veranderingen vraagt om medewerkers, die binnen grenzen autonoom kunnen werken en waarbij de leiding op een coachende wijze de organisatiedoelen weet te bereiken. Elke medewerker heeft op zijn niveau een eigen verantwoordelijkheid waarop hij ook aangesproken kan worden op een positief psychologische wijze!

Een vitale organisatie ontwikkelen waarbinnen sprake is van psychologisch gezond werk (WRRrapport, februari 2020) kost tijd, maar zal uiteindelijk leiden tot minder psychologisch ziekteverzuim en tot een organisatie, die aantrekkelijk is voor nieuw personeel en goed kan anticiperen op veranderingen uit de omgeving.

Dit artikel is geschreven door Drs. Miriam van Elburg ( registerpsycholoog). Haar kennen wij via het netwerk van de werklocatie De Koploper te Goes. Miriam haar vakgebied is een mooie aanvulling op ons vakgebied van HRM. Wil je eens vrijblijvend reflecteren of van gedachten wisselen met haar. Zij is te bereiken via 06-1127 1579. Meer informatie over het bedrijf is terug te vinden. http://www.ideadd.nu/

Vacature financieel administratief medewerker
Hoe je als werkgever de mentale gezondheid van je medewerkers kunt bewaken en bevorderen
Rouw in een 2e spoortraject