Gratis ontwikkeladvies voor niet of praktisch geschoolde werknemers.

Goed nieuws! Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt per 1 april aanstaande
een subsidie ter beschikking om werknemers ontwikkeladvies te geven. Dit zogenaamde STAP
ontwikkeladvies is speciaal bedoeld voor mensen die niet geschoold zijn of praktisch geschoold
(maximaal mbo-2 niveau).

Onbenut potentieel
Digitalisering en automatisering zorgen voor verandering in functies. Dit vereist nieuwe kennis
en vaardigheden. Banen gaan verloren, nieuwe beroepen ontstaan. Blijvend leren is essentieel.
In beweging komen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Ook weten veel mensen niet hoeveel
onbenut potentieel ze in huis hebben. Daarom heeft de overheid het STAP-budget in het leven
geroepen. Zo kan iedereen op zijn eigen manier werken aan persoonlijke ontwikkeling, groei en
werkplezier. En voorkom je onnodige uitstroom bij een werkgever.

Ontwikkeladvies in het kort
De subsidie is vanaf 1 april a.s. aan te vragen via Het PersoneelsPunt. Het STAP ontwikkeladvies is gratis en gericht op medewerkers die weinig bijscholen, weinig scholingsmogelijkheden hebben of het meeste baat hebben bij scholing. De specifieke doelgroep is praktische geschoolden met een afgeronde opleiding op maximaal mbo-2 niveau.

Het gratis ontwikkeladvies, ter waarde van 700 euro, is een persoonlijk adviestraject dat bestaat uit 4 uur loopbaanbegeleiding inclusief een arbeidsmarktscan. Het geeft inzicht in het toekomstperspectief, competenties en scholingsmogelijkheden. De aanvraag van de subsidie en de afhandeling ervan loopt geheel via loopbaanprofessional Jack de Wit.

Wij vertellen graag meer over het ontwikkeltraject.

5 tips voor een betere werk-privé balans
Sta jij stevig?
Loopbaan kompas