Een arbodienst kiezen, een heus dilemma!

In de jaren dat wij op een afdeling hrm werkten, gaf de huidige / gecontracteerde arbodienst veel stof tot nadenken en waren ze altijd onderwerp van gesprek. Stellingen zoals “de bedrijfsarts is wel heel erg op de hand van de medewerker” door werkgever of door de werknemer “ik krijg mijn arbo-arts niet snel te spreken”, zijn maar een paar voorbeelden.

Arbodienst verplicht?
Door de Arbowet zijn er regels opgesteld om een kader te stellen voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers. Vanuit goed werkgeverschap ligt de aandacht op het onderwerp preventie. Een basiscontract is verplicht, behalve voor de werkgevers die een eigen interne arbodienst hebben opgericht. Het inhuren van een bedrijfsarts is dus verplicht. Een goede bedrijfsarts denkt mee in verschillende situaties en kan jaarlijks sparren over de trends in het verzuim van je organisatie. Daardoor kan een organisatie zaken zo organiseren dat de trend doorbroken wordt.

Arbodienstverlening
De meest bekende arbodienstverlening is de begeleiding van de zieke medewerker door de bedrijfsarts. De Wet Verbetering Poortwachter geeft handvatten voor een goede begeleiding van de verzuimende medewerker. Daarbij is het in de 2 jaar van verzuimen raadzaam om goede adviezen te ontvangen van de bedrijfsarts. Een andere arbodienst medewerker, die vaker contact heeft met werkgever en werknemer, is de casemanager van de arbodienst. In de huidige contracten is dit vaak de spil in het verzuim. Bijkomend voordeel daarin: de inhuur van een casemanager is goedkoper dan de inhuur van een bedrijfsarts.

Maar een arbodienst doet meer!
Denk aan de ondersteuning bij de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie), de ondersteuning en begeleiding van uw preventiemedewerker, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Welke arbodienst is geschikt voor mijn onderneming?
In onze 20 jarige hrm ervaring hebben we verschillende procedures begeleid om te komen tot een geschikte arbodienst. Daarbij werd ook naar de kosten van een arbodienst gekeken. Voor organisaties die voor de keuze van een arbodienst staan hebben we een stappenplan opgesteld:

Interesse in ons stappenplan? Mail naar info@hetpersoneelspunt.nl

Sta jij stevig?
Loopbaan kompas
Podcast ‘Jouw vacature vinden’