4 maanden in het nieuwe pand aan de Driehoekstraat.

Ieder respecterend bedrijf is in deze periode actief bezig met het jaarverslag. De afdeling hrm neemt vaak de lead in verschillende onderdelen van het sociale jaarverslag. Sommige bedrijven vinden het een verplicht nummer om jaarlijks zo’n rapportage te schrijven. Maar het grote voordeel is dat een reflectiemoment op het verleden ook de mogelijkheid geeft om een aantal zaken bij te sturen, en andere acties te plannen, voor het komende jaar.  Bij Het PersoneelsPunt vinden wij het leuk om dit te koppelen aan onze nieuwe locatie en het werk, dat wij verrichten bij De Koploper te Goes. Op basis van de groepsfoto (van rechts naar links) wordt iedereen kort belicht met zijn/haar activiteiten van de afgelopen 4 maanden en persoonlijke kwaliteiten.  

Margot Franken

Margot richt zich op coaching, loopbaanbegeleiding en op ondersteuning op het gebied van communicatie en officemanagement. Haar drive is mensen helpen stappen te zetten in hun ontwikkeling. In de praktijk begeleidt ze mensen die na een lange ziekteperiode gaan re-integreren en mensen die hun huidige baan onder de loep willen nemen en hun loopbaan verder willen uitstippelen en/of zich persoonlijk willen ontwikkelen.

De persoon Margot is te beschrijven als nuchter, analytisch, oprecht en probleemoplosser.

Mechelies Verstraeten

Mechelies is arbeidsdeskundige. Zij stelt de werkbelasting vast in relatie met de (verstoorde/veranderende) werkbelastbaarheid. Dit wordt door middel van een onderzoek in een rapportage vastgelegd. In de praktijk heeft zij een onderzoek verricht voor iemand in de functie van allround elektronisch installatie monteur en een meewerkend voorman. Tevens is bij één arbeidsdeskundig onderzoek een addendum aangeleverd.

De persoon Mechelies is te beschrijven als analytisch, denker in mogelijkheden, een integer gesprekspartner en die graag anderen verder helpt door kennis te delen.

Jack de Wit

Jack wisselt het werken in onze vier diensten af. Het zoeken naar nieuwe mogelijkheden op organisatorisch of persoonlijk niveau staat daarbij centraal. In de praktijk heeft hij voor HRM, adviezen gegeven rondom verzuim, opleiden, werving & selectie en ontslag. Bij het onderdeel Trainingen & Coaching was hij afgelopen tijd gericht op project management en persoonlijke kwaliteiten vaststellen voor een persoonsprofiel. Op het gebied van arbeidsmobiliteit zijn er outplacement en re-integratietrajecten verricht. Daarnaast zijn er loopbaantrajecten voor NL leert door en begeleidingstrajecten voor het UWV uitgevoerd. Op het gebied van Bedrijfscoaching is hij aan de slag met advisering van een ondernemer voor het runnen van een Bed and Breakfast en een ondernemer gericht op vitaliteit met een welness praktijk.

De persoon Jack is te beschrijven, als toegankelijk, gedreven en doelgericht en zet daarbij zijn ruime werkervaring en netwerk in.

Bregje De Lannoy

Bregje is een alleskunner op het gebied van teksten.  Zij traint medewerkers van organisaties om de schrijfvaardigheid aan te scherpen en hun teksten effectiever te maken. Dit alles is gericht op maatwerk bij schriftelijke communicatie in beleidsteksten, correspondentie richting de klant en rapporten. In de praktijk heeft zij bijvoorbeeld de Opfristraining Nederlands gegeven. Deelnemers waren er vanuit een technisch bureau, vanuit een gemeente en een zzp’er.

De persoon Bregje is te beschrijven in de volgende kwaliteiten: scherp analyserend/luisterend; enthousiasmerend; praktisch en maakt iedere training op maat doordat eigen teksten van deelnemers centraal staan.

Marly Wierckx

Marly is marktonderzoeker (en marketinganalist) voor kleine en grote bedrijven. Dit op basis van een concrete vraag van een opdrachtgever, die zij dan vertaalt naar een onderzoek. In de afgelopen vier maanden heeft zij de naamsbekendheid van een organisatie gemeten, een medewerkerstevredenheidsonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek verricht en een evaluatie uitgevoerd van activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers en werkgever.

De persoon Marly is al haar hele werkzame leven met plezier bezig met data, statistiek, inzicht en informatie. Daarnaast is ze kwaliteitsgericht en praktisch.

Ontwikkel jezelf ‘Leidinggeven met Resultaat’
ZICHT OP … de functie van juridisch adviseur
Podcast arbeidsmobiliteit