De werkervaringsplaats

Dit betreft een werkplek waarin iemand die voor het eigen werk arbeidsongeschikt is geraakt kan ervaren of een nieuwgekozen werkrichting ook werkelijk passend is. Als deze nieuwe richting passend blijkt te zijn, kan er vervolgens worden gesolliciteerd naar een reguliere baan.

Waarom
Als je arbeidsongeschikt bent geworden voor je eigen werk betekent dit lang niet altijd dat je helemaal niet meer kunt werken. Er wordt gezocht naar ander werk dat past bij wat je nog wel kan. Als ‘staan’ bijvoorbeeld steeds moeilijker gaat, moeten we op zoek naar een zittend beroep. Meestal ligt het wat ingewikkelder en is er op voorhand niet altijd duidelijk of een gekozen beroepsrichting ook echt passend is. Dan is het beter om een plek te vinden waar iemand een paar weken kan meewerken in het beroep om zelf te ervaren of het wel of niet gaat. Het gaat dus letterlijk om het ervaren van werk.

Wanneer
In dit geval zoeken we een werkervaringsplaats in het kader van 2e spoor begeleiding. Dit heeft te maken met Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is er om de instroom in de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA, voorheen WAO) te beperken. Werkgever en werknemer krijgen vanuit deze wet de opdracht te zoeken naar wat er nog wel mogelijk is voor de arbeidsongeschikte werknemer. In het 1e spoor onderzoeken werkgever en werknemer wat de mogelijkheden zijn binnen de eigen organisatie (aanpassingen in eigen werk of een andere functie). Als dit na het eerste ziektejaar nog niet tot blijvende oplossingen heeft geleid, wordt er naast het 1e spoor ook een 2e spoor gestart. In dit 2e spoor zoeken we naar passend werk bij een andere werkgever. Wanneer na bijvoorbeeld drie maanden verzuim duidelijk wordt dat terugkeer in het 1ste spoor niet mogelijk is dan is een werkervaringsplaats al eerder in te zetten.

Wat wel
• De werknemer werkt ook echt mee, draait output voor de gast-werkgever. Hij of zij moet wel in het echte werk worden ingezet want de belasting van de functie moet worden ervaren en getest.
• Een werkplek waar maximaal 6 weken meegedraaid kan worden.
• De werknemer werkt boventallig. Als het niet lukt vanwege de beperkingen moet er direct gestopt kunnen worden, zonder dat de gast-werkgever hier schade door oploopt en de werknemer niet nog meer overbelast raakt.
• Omdat het ‘echt werk’ betreft, kan de periode van werkervaringsplaats op de CV van de werknemer worden opgenomen. Dit maakt de stap naar een echte baan vaak net wat gemakkelijker.

Wat niet
• De werknemer is geen onbetaalde vakantiekracht.
• Hoewel het lijkt op stage is de werkervaringsplaats geen stage want er is geen opleiding aan gekoppeld.
• Het is niet de bedoeling dat de werknemer zonder begeleiding en informatie de werkzaamheden aanvangt.

Bijzonderheden
• Check als gast-werkgever de verzekeringssituatie van de externen die bij uw bedrijf aan het werk zijn.
• Tijdens de werkervaringsplaats gaat de werknemer door met het benaderen van de arbeidsmarkt. Mocht er een uitnodiging komen voor een sollicitatiegesprek of iets dergelijks, dan gaat dat voor op het werken op de werkervaringsplaats op dat moment.

Afspraken
Na een kennismakingsgesprek worden de afspraken in een document vastgelegd. Dit document kan door de hrm adviseur of door ondersteuning van de 2e spoor begeleider worden opgesteld en wordt door de werknemer, werkgever en de gast-werkgever ondertekend. De 2e spoor begeleider is voor vragen te bereiken voor zowel werknemer, werkgever als gast-werkgever.

5 tips voor een betere werk-privé balans
Sta jij stevig?
Loopbaan kompas