De rol van een stagebegeleider: makkelijk of lastig?

In de maand september starten er weer veel stagiaires en afstudeerders in bedrijven om de opgedane theorie toe te passen in de praktijk. Dat betekent dat er binnen bedrijven veel stagebegeleiders actief zijn. De begeleiding van stagiaires en afstudeerders is per bedrijf verschillend geregeld en bij verschillende, of meerdere, functies neergelegd.

Als bedrijf is het goed om na te denken over hoe je een stagebegeleider inzet. We nemen je in dit artikel mee in de verschillende rollen die een stagebegeleider kan vervullen.

Opleider
De stagiair krijgt van de opleiding door aan welke competenties er gewerkt moet worden. Deze competenties kunnen aan de orde komen in één grote praktijk opdracht of meerdere kleinere opdrachten. Als opleider moet je goed instructie kunnen geven, veel kennis van zaken hebben en inhoudelijke kennisvraagbaak voor de stagiair kunnen zijn.
Iedere praktijkopdracht is in drie fases uit te werken: oriëntatie, uitvoering en de afsluiting. Om de stagiair deze fases goed te laten doorlopen denk je als opleider mee over de volgende onderdelen:
a. Wat is het te behalen leerdoel?
b. Wat is de beginsituatie van de stagiair?
c. Welke leeractiviteiten kunnen door de stagiair uitgevoerd worden?
d. Welke opleidingsactiviteiten moeten door de stagebegeleider worden uitgevoerd?
e. Het evalueren van de het leerproces en het resultaat.

Begeleider
Het bovenstaande gaat over de inhoudelijke stappen, bij de rol van begeleider zet je vaardigheden zoals coaching, advisering en motiveren in. Met deze vaardigheden kan je aan de slag om stagiaires te helpen hun leerproces te structureren. Bijvoorbeeld door een persoonlijk activiteitenplan op te stellen. Wanneer een andere functionaris in het bedrijf dit op zich neemt, is dat een mooie aanleiding om de stagiair over zijn werk houding en vakkennis na te laten denken. Belangrijkste is dat je de persoonlijke ontwikkeling van je stagiair volgt. Dit doe je door feedback te geven en te begeleiden op een wijze die aansluit op de leerstijl van de stagiair.

Beoordelaar
Het woord ‘beoordelen’ alleen al…. niet iedereen staat te springen om deze rol op zich te nemen. Terwijl we dit oordelen vaak in de praktijk wel doen. Je geeft namelijk een bepaalde norm aan: dit vind ik saai, leuk of goed of fout.
In de rol van beoordelaar werk je met je een document/ beoordelingsformulier waarin staat welke resultaten behaald moeten worden, aangevuld met jouw beeld van de gestelde doelen. Niet iedere opleiding heeft zo’n document!! Daarom is het goed om bij het ontbreken van zo’n document vanuit de opleiding er zelf één op te stellen aan het begin van de stage en deze met de stagiair door te nemen. Het geeft de stagiair inzicht in wat van ze verwacht wordt. Een beoordeling mag geen verrassing zijn. Het uiteindelijke doel van de beoordeling is de student mee te geven wat de vereiste kwaliteiten zijn voor de beroepsuitoefening. In de rol van beoordelaar heb je een zware verantwoordelijkheid, jouw beoordeling kan namelijk gevolgen hebben voor de toekomst van de stagiair of afstudeerder. Vaak is dat een volgende stap in de goede richting, maar in de praktijk worden helaas ook negatieve beoordelingen gegeven. Kenmerken voor de beoordelaar is dat je objectief en duidelijke feedback geeft. Je competentie als mondeling communiceren komt hierin terug. Voor de rapportage van de beoordeling zet jij je schriftelijke communicatie als competentie in.

Als stagebegeleider heb je niet altijd een makkelijke taak, maar door bovenstaande rollen door te nemen en ook te benoemen in je stagebeleid, zorg je ervoor dat je objectieve waarnemingen kan vertalen in een beoordeling. Daarmee laat je als bedrijf zien dat je stagiaires serieus neemt. Wanneer zij zich serieus genomen voelen in hun ontwikkeling, is de kans groot dat je ze aan kunt stellen op een openstaande vacature. Een goed stagebeleid is zo als serieus wervingsinstrument in te zetten. In de huidige arbeidsmarkt is het waardevol om goede stagiaires te binden aan je organisatie!!

Sta jij stevig?
Loopbaan kompas
Podcast ‘Jouw vacature vinden’