Balans tussen werk en zorg? Maak ‘zorg’ bespreekbaar!

In Nederland combineert een grote groep mensen werk en zorg. Door de participatiemaatschappij neemt deze groep toe. Steeds meer medewerkers verlenen mantelzorg. Voor deze medewerkers is het vaak lastig om hun zorgtaken te combineren met hun werk. Hierdoor kunnen ze uit balans en overbelast raken.

Een goede balans tussen werk en zorg leidt tot minder ziekteverzuim en een betere productiviteit. Alle redenen dus om met ‘zorgende’ medewerkers in gesprek te gaan. Wellicht biedt zorgverlof uitkomst. Hoe besteed jij aandacht aan de balans tussen werk en zorg? Welke (verlof)regelingen heeft jouw organisatie? In dit artikel lees je over het wettelijk recht van medewerkers op zorgverlof en hoe je ‘zorg’ als werkgever bespreekbaar kunt maken.

Wettelijk zorgverlof

Zorgverlof is verlof dat een werknemer kan opnemen om zieke naasten de zorg te geven die ze nodig hebben. Zorgverlof kan ook worden opgenomen om mantelzorg te verlenen aan leden buiten het gezin. Denk aan andere familieleden of bekenden, zoals (schoon)ouders, een buurvrouw of een vriend. Er is een verschil tussen kortdurend en langdurend zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof verleen je aan de medewerker die enkele dagen noodzakelijke zorg moet bieden en de enige is die deze zorg kan geven. De medewerker heeft dan per 12 maanden recht op twee keer het aantal uren dat hij/zij per week werkt tegen doorbetaling van minstens 70% loon.

Langdurig zorgverlof verleen je de medewerker die voor langere tijd voor een naaste met een levensbedreigende ziekte moet zorgen. Per 12 maanden kan een medewerker maximaal zes keer het aantal uur opnemen dat hij/zij per week werkt. Je bent als werkgever niet wettelijk verplicht om langdurend zorgverlof door te betalen.

Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over het wettelijk recht op zorgverlof https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof/vraag-en-antwoord/duur-zorgverlof.

Maak ‘zorg(verlof)’ bekend en bespreekbaar!

Medewerkers hebben in verschillende fases van hun leven te maken met verschillende zorgtaken. Hierdoor hebben ze ook verschillende behoeftes. Als je hierop beleid maakt voorkom je verzuim en werk je aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Welke (verlof)regelingen heeft jouw organisatie te bieden en zijn deze bij medewerkers bekend? Naast zorgverlof kun je ook denken aan flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken.

Door preventief in gesprek te gaan met medewerkers over de balans tussen werk en zorg blijven medewerkers met zorgtaken productief. Maak dus het onderwerp ‘zorg’ open bespreekbaar en maak de regelingen bekend! Als je hiervoor ook vaste momenten inbouwt in de HRM-gesprekscyclus blijft het onder de aandacht. Een geschikt moment hiervoor is bijvoorbeeld het functioneringsgesprek.

Heb je vragen rond werk en zorg? Neem dan contact op met onze HRM Businesspartner Jack de Wit 06-22403720. Wij denken en werken graag met zorg met je mee!

Vacature financieel administratief medewerker
Hoe je als werkgever de mentale gezondheid van je medewerkers kunt bewaken en bevorderen
Rouw in een 2e spoortraject