Aan de slag met de burn-out van je medewerker, maar beter is om het te voorkomen!

Het ontwikkelen van burn-outklachten is een opeenstapeling van verschillende factoren. Een burn-out is er ook niet zo maar ineens. Al lijkt dat wel zo te zijn in sommige situaties, maar als er dan wordt teruggekeken naar het afgelopen jaar, of jaren, blijkt dat er altijd al wel verschillende signalen waren. Vaak worden die echter niet erkend door degene die een burn-out heeft opgelopen. Ook zien we steeds vaker dat er na een burn-out niets veranderd is in de omgeving of het karakter van de persoon en dat een 2e burn-out is opgetreden.

Verschillende factoren

Een burn-out ontstaat niet door één factor. Het is vaak een opeenstapeling van het werk, de persoon zelf, maar ook de maatschappij waarin wij ons bevinden. Op het werk komt het voor dat er aan de medewerker hoge eisen worden gesteld, of dat een medewerker een functie is gaan vervullen die ‘net’ iets te hoog gegrepen is. Regelmatig komt in het nieuws dat er binnen organisaties een dwingende cultuur is waarbij de leidinggevenden geen steun geven aan hun medewerkers. Een andere factor kunnen de persoonskenmerken van een medewerker zijn.  Heeft de medewerker weinig of veel veerkracht, heeft de medewerker voldoende zelfvertrouwen of is de medewerker perfectionistisch. Als laatste zien we dat er maatschappelijke oorzaken kunnen zijn. Hoe wordt er omgegaan met social media en de digitalisering van vele processen. Dit laatste kan weer leiden tot toename van baanonzekerheid.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, 1 op de 5 werknemers is burn-out. Zoveel komt het voor. Misschien ook bij jouw organisatie. Vaak heeft een burn-out een groot effect op de werkzaamheden van medewerkers en op het wel of niet behalen van organisatiedoelstellingen. Bij Het PersoneelsPunt kunnen wij je op verschillende manieren faciliteren. Vanuit onze interim hrm-rol op beleidsterreinen en de uitrol in een organisatie, vanuit preventie via onze coachingtrajecten of de cursus Timemanagement en curatief vanuit onze persoonlijke begeleiding op maat wanneer er een burn-out is geconstateerd.    

5 tips voor een betere werk-privé balans
Sta jij stevig?
Loopbaan kompas