Uw personeel als succesfactor!

Actueel is dat vele organisaties bezig zijn om goed te kijken naar het menselijk kapitaal van hun organisatie, namelijk de medewerkers en de bijbehorende formatie / salarisposten. Gaat een organisatie snijden in zijn personeelsbestand of heeft de organisatie de mogelijkheid om in deze tijd te investeren en een stap te zetten naar meer winst. Verschillende vragen die u bezig kunnen houden. Een kwalitatieve en kwantitatieve personeelsplanning is een instrument dat u helpt om uw organisatie klaar te stomen voor de toekomst.

Op basis van uw strategische businessplan kunt u een meerjarenplan op stellen waar uw aanpak voor human resource management in wordt vertaald. Actuele thema’s in deze periode zijn reorganisaties, mobiliteit van medewerkers, groei van verschillende teams en management development. Naast hr begeleiding dient de hr administratie een solide basis te zijn om de juiste gegevens / informatie van uw medewerker vast te leggen.

De taken zijn gericht op de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Dit uitdagende vakgebied start vanaf beleidsbepaling tot en met de begeleiding van managers in operationele taken.

Voorbeeld trajecten

 • Begeleiding reorganisatie / herplaatsing
 • HR administratie opzetten
 • HR administratie controle
 • Verzuimmanagement
 • Personeelshandboek opstellen
 • Werving en selectie
 • Implementatie functioneringsgesprekken
 • Introductie nieuwe medewerkers / stagiaires
 • Ontwikkeling digitale tool ter ondersteuning van functioneringsgesprekken
 • Functiebeschrijving opstellen
 • Functiewaarderingen opstellen en herijken
 • Interne doorstroom en opleidingsvraagstukken
 • Leveranciers van hrm – afdeling analyseren
 • Ontslag; dossier opbouw
 • Kwalitatieve en kwantitatieve personeelsplanning
 • Sparring met management & leidinggevenden
 • Naast begeleiding kunnen wij uw hr administratie op orde brengen. Dit start bij het doornemen van de afgesloten contracten tot het hele dossier van uw medewerkers.

Voor organisaties die regelmatig een aantal uren per maand een HRM businesspartner willen inhuren kunnen gebruik maken van het budget abonnement.

Testen