Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door Het PersoneelsPunt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt desalniettemin geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Het PersoneelsPunt is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Meer informatie?

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.