Loopbaan­begeleiding

Je vraagt je af of het werk dat je doet je nog voldoening geeft, of je het nog leuk vindt. Of je weet al dat je iets anders wilt gaan doen, maar wat?

Onze loopbaancoaches zetten onder andere carrièreplanning of ontwikkelpaden in om de verandering die je zoekt in gang te zetten. Loopbaanbegeleiding bieden we voor zowel particulier als werkgever aan. Een loopbaantraject kan duidelijkheid bieden en de weg vrijmaken voor duurzame inzetbaarheid van je medewerker(s).

Benieuwd naar de impact van een loopbaantraject voor je medewerker(s)? Een loopbaantraject kan duidelijkheid bieden en de weg vrijmaken voor duurzame inzetbaarheid van je medewerker(s).

Het keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL) is de beroepserkenning die wordt toegekend aan loopbaanprofessionals die aantoonbaar vakbekwaam zijn. Ze beschikken over hbo-iveau (NLQF6) en tenminste 1200 uur specifieke beroepservaring als loopbaanprofessional. De erkenning wordt toegekend na toetsing aan de hand van het toetsingskader loopbaanprofessional.

Onze cursussen arbeids­mobiliteit

Het PersoneelsPunt biedt cursussen op het gebied van arbeidsmobiliteit, maar ook diverse andere cursussen.

Vorige
Volgende