Arbeidsmobiliteit

Individuele loopbaanbegeleiding, outplacement of re-integratie

Soms past een werksituatie niet meer bij wat werknemer of werkgever graag zien. Het PersoneelsPunt helpt bij het zetten van de vervolgstappen om deze situatie te keren. In of buiten de huidige organisatie. Een individueel loopbaantraject, re-integratie traject of outplacement.  Altijd persoonlijk en betrokken.

 

Individuele loopbaanbegeleiding

Naast groei kan een mogelijke verandering in de loopbaan van de werknemer aan de orde zijn. De oorzaak daarvan ligt meestal bij verschillende vragen die de werknemer bezig houden. Vind ik het werk dat ik nu doe nog leuk genoeg? Ik wil iets anders, wat voor mogelijkheden heb ik?  Ik heb lichamelijke klachten, heeft de werkplek hier mee te maken? Door onder andere ontwikkeladvies, individuele loopbaangesprekken  helpen de werkcoaches van Het PersoneelsPunt de verandering in gang te zetten.

 Je kunt bij ons, als particulier of via je werkgever, terecht voor:

 • Ontwikkeladvies
 • Loopbaanontwikkeling (zowel voor particulier als voor werkgever)
 • CV scan
 • Netwerk met LinkedIn naar jouw nieuwe baan
 • Persoonlijke gesprekken ter reflectie op je loopbaanvragen en vitaliteit

Re-integratie

Hoe langer een zieke werknemer thuis is, hoe lastiger het wordt om terug te keren in het arbeidsproces. Voor werkgever en werknemer is het daarom belangrijk dat de werknemer weer snel aan het werk gaat. In de eigen baan, al of niet met aangepaste werkzaamheden of in een andere functie. Deze re-integratie kan Het PersoneelsPunt in gang zetten en verder begeleiden. Onze arbeidsdeskundige kijkt samen met de betrokkenen naar wat de werknemer nog wel kan en wat haalbaar is. Met de werkcoach wordt het re-integratieproces actief ingezet, volgens de wettelijk vastgestelde eisen.

Je kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld:

 • Arbeidsdeskundig onderzoek
 • Functie mogelijkhedenonderzoek
 • Loonwaardebepaling
 • Re-integratie 1ste / 2de en 3de spoor
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Aanvraag herkeuring WIA
 • Bezwaar en beroep UWV beslissing

Om onze kennis en kunde te blijven voeden en bijschaven, hebben wij intervisie met twee re-integratie collega’s in de regio.  Onze verbindende factor is dat wij alle zelfstandig ondernemer zijn, met een grote HR werkervaring. Wij houden elkaar scherp en hebben bovendien ieder een eigen expertise. Maaike heeft specifieke ervaring met Hbo’ers die een levensbedreigende situatie achter de rug hebben en Froukje heeft specifieke ervaring met Hbo’ers met verzuim na PSA  (burn-out, depressie, e.d.) Maak hieronder kennis met deze collega’s. Klik op de foto's om de websites te bezoeken:

Werkwegen regio Moerdijk

Bewust Zijn in Wording regio Breda

Outplacement

Wat als blijkt dat de werknemer, om welke reden dan ook, niet meer terugkeert op de oude werkplek? Werkgever en werknemer komen dan meestal overeen dat de werknemer (betaald) op zoek gaat naar een andere baan. Wij helpen de werknemer bij dit onzekere en vaak emotionele traject. Samen onderzoeken wij de wensen en de mogelijkheden van de werknemer. Met de werkgever wordt een termijn voor het outplacementtraject afgesproken.  Met de intentie dat de werknemer binnen die termijn zicht heeft op een andere baan.

Het PersoneelsPunt biedt outplacementtrajecten voor de volgende termijnen:

 • 6 maanden traject
 • 9 maanden traject
 • 12 maanden traject

Meer weten?

Heb je een vraag op het gebied van loopbaanbegeleiding, re-integratie of outplacement? Of loop je tegen problemen aan als het gaat om arbeidsmobiliteit vraagstukken? Neem dan gewoon eens contact met ons op. Door middel van een persoonlijke afspraak komen we graag tot een oplossing.

TOP