Personeel is onze uitdaging!

Het speelveld van organisaties verandert steeds. De uitdagingen van de organisatie in het hier en nu en voor morgen zetten de toon. Ze hebben invloed op het businessplan, het Human Resource Management, de mensen en het werk. Voor welke uitdagingen staat jouw organisatie? En hoe breng je mens, werk en organisatie hierin samen? Onze HRM-businesspartners bieden houvast en helpen je richting te bepalen.

Het personeel bepaalt voor een belangrijk deel het succes van de onderneming. Soms is extra ondersteuning even nodig om dat succes te behalen. Je kunt ons op allerlei vlakken inschakelen, van werving en selectie, trainingen tot outplacement voor je personeel.  Zo geven we advies op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling, begeleiden we de mensen op het gebied van arbeidsmobiliteit, geven we trainingen en workshops om een team verder te ontwikkelen en via coaching zorgen we ervoor dat de medewerkers een stap verder komen.  Dit alles voor medewerkers in loondienst of zelfstandige ondernemers.

Human Resource Management:
Personeel als succesfactor

Afhankelijk van de vraag bieden onze HRM-specialisten professioneel advies of ondersteuning. Zij sparren met het management, kunnen het strategisch businessplan vertalen in een meerjarenplan voor HRM en een kwalitatieve personeelsplanning. Zodat de organisatie en het personeel zijn voorbereid op de toekomst. Onze HRM-specialisten helpen je de juiste instrumenten te kiezen om het personeel als succesfactor in te zetten.

Coaching en trainingen:
Het personeel een stap verder, de organisatie ook!

Met je bedrijf voorop willen lopen maar het personeel mist daarvoor de benodigde kwaliteiten? Het PersoneelsPunt ondersteunt bij de persoonlijke- en professionele ontwikkeling van de medewerkers.
Via coaching zorgen we ervoor dat die ene werknemer zich verder ontwikkelt en dat het doel dat je samen voor ogen hebt wordt gehaald. Wij geven verschillende trainingen die dit mogelijk maken.

Arbeidsmobiliteit:
Individuele loopbaanbegeleiding, outplacement of re-integratie

Soms past een werksituatie niet meer bij wat werknemer of werkgever graag zien. Het PersoneelsPunt helpt bij het zetten van de vervolgstappen om deze situatie te keren. In of buiten de huidige organisatie. Via een individueel loopbaantraject, een re-integratie traject of outplacement. Altijd persoonlijk en betrokken.

Bedrijfscoaching:
Het ondernemingsplan nog up-to-date?

Het begeleiden van ondernemers in hun persoonlijke vraagstukken over hun onderneming staat bij onze bedrijfscoaching centraal. Die vraagstukken gaan bijvoorbeeld over de organisatiestructuur, het personeel, vervangingsvragen of over persoonlijke vaardigheden. Door deze te linken aan een actueel ondernemingsplan met specifieke doelen wordt een actieplan opgesteld. Wat natuurlijk een vertaling is van de missie en visie van de onderneming.

Betrokken coaches en adviseurs die het beste uit mensen weten te halen.

Uw werk is
ons werk.

Ook behoefte aan houvast en richting? Meer grip op werk en ontwikkeling krijgen? Of gewoon een goed gesprek? Het PersoneelsPunt gaat de uitdaging graag met u aan.

TOP